Website

Gjëja e parë  që një individ bën sa herë dëgjon emrin e një biznesi është kërkimi i tij në platformën Google. Të pasurit një faqe webi për biznesin tuaj ju liston ju si një biznes serioz, entertaiment, dhe detajist për të gjitha kategoritë e vizitorëve tuaj. Një faqe webi është e nevojshme në të gjitha kategoritë e bizneseve pasi përcjell një pasqyrim profesional të shërbimeve që secili ofron. Aq më tepër nëse biznesi hyn në kategorinë e shitjeve, në këtë rast faqja juaj e webit është dyqani juaj online.

Ne krijojmë shërbimin tuaj!
Timeline  krijon website-in tuaj duke ju përshtatur kategorisë së biznesit në bashkëpunim. Në krijimin e website përfshihet dizenjim, zhvillim dhe mirëmbajtje duke i bërë ato sa më të lehta në përdorim.

Web Hosting, Web Domain,  Web Dizajn, shërbime SEO dhe Advertising!Let’s Talk